หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  ตรวจสอบผลการเรียน
 
      


(*.*) ถิ่นนี้คือศรีธนา สถานศึกษาเป็นมิ่งขวัญลานนาไทย
ชื่อเสียงเลื่องลือ ระบือไปไกล
คู่เวียงเชียงใหม่ เราภูมิใจ.....สถาบัน

เอ๊ะ..โน่น แน่ะสำเภาทอง ลอยล่องดูเด่นตาหน้าภิรมย์
    ศาลเจ้าแก้วงามสม ชวนชื่นชมน้อมนำเราสามัคคี(*.*)

โน่น..ธงเขียวขาวพราวเด่น นั่นกอไผ่เอนเล่นลมเย้ยจันทร์
งาม......ดังแดนสวรรค์ เชื่อมเกลียวสัมพันธ์ สร้างสรรค์ศรีธนา (*.*)

ถิ่นนี้คือศรีธนา สถานศึกษาเป็นมิ่งขวัญลานนาไทย
ชื่อเสียงเลื่องลือ ระบือไปไกล คู่เวียงเชียงใหม่ เราภูมิใจศรีธนา
คู่เวียงเชียงใหม่ เราภูมิใจ.....ศรีธนา...


เสียงเพลงสั่งขวัญสัญญารักอยู่ คู่ถิ่นงามตา
             โอ้ศรีธนา-พาณิชย์มีมนต์ ซึ้งจิต
             พันผูกดวงใจ ให้คอยครุ่นคิด
             ถึงวันฝังจิตติดเตือนมิเลือนร้างกัน

             ทุกวันเฝ้าหวังฝังใจรักแอบ แนบถิ่นเคยเนาว์
             ลุ่มหลงชมเงามะพร้าวทอดใบ ไหวสั่น
             เกรงภาพตรึงใจ กลับกลายเพียงฝัน
             เหมือนเงาที่พลัน สลายห่างเลือน

             ใต้ฟ้าอำไพ ในถิ่นเรืองรอง
             โน่นสำเภาทอง ล่องฟ้ามาเยือน
             เห็นดอยเคียงใกล้ พาใจลอยเลื่อน
             ตรึงจิตติดเตือน ไม่เลือนถิ่นขวัญ

             เสียงเพลงห่างหายหัวใจหมองหม่น นั่งทนซึมเซา
             เรียกร้องใจเราพร่ำหาอาวรณ์ ไหวหวั่น
             ใจวุ่นเวียนวน ด้วยมนต์อาถรรพ์
             ขอลาไปพลัน ถิ่นขวัญข้าเอย
   
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726