หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  ตรวจสอบผลการเรียน
           สัญลักษณ์รูปเรือใบ หมายถึง สัญลักษณ์ของการพาณิชย์ ความอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้เกิดรายได้, การแลกเปลี่ยนซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงมาแต่โบราณ ที่มีการค้าขายโดยทางเรือของชาวจีนโพ้นทะเล แต่เดิมใช้การเดินทางโดยทางน้ำเป็นสำคัญ ซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง และทำให้มีการค้าขายโดยทางเรือตามมาและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สีเขียว
             สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อนักเรียน นักศึกษาก้าวเข้ามาสู่รั้วเขียว–ขาวแล้วก็จะพบกับความเจริญงอกงาม ความสำเร็จนั่นคือสัมฤทธิผลของโรงเรียนที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพต่อนักเรียนนักศึกษา

สีขาว
             สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความสดใส นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่ส่งผลในด้านลบ สีขาวจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อบรรยากาศของการเรียนรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน และนักเรียน

 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726