สมัครเรียนได้ที่
สมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ่
รับสมัครทุกวัน ในเวลา 08.30 - 16.00 น.  
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่  
71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
โทร.053-221815, 053-216748  โทรสาร.053-894274  
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่
หรือ จองที่เรียนทาง Internet Click ที่นี่
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ใบรายงานผลการเรียน หรือใบรับรองว่าสำเร็จการศึกษา
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ